Polityka prywatności

Zasady zachowania poufności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy danych gromadzonych przez Grupę Autorola podczas korzystania z naszych usług.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika, „osoby, której dane dotyczą”, w jaki sposób wykorzystujemy jego/jej dane osobowe. Ochrona danych osobowych użytkowników jest dla nas ważna i zachęcamy do zapoznania się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. W razie problemów z przeczytaniem niniejszego oświadczenia prosimy o kontakt (telefon: +48 (22) 300 81 81), a my pomożemy najlepiej jak potrafimy.

Dane osobowe użytkownika są chronione prawem poprzez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Zachęcamy do okresowego przeglądania tego oświadczenia, ponieważ zmiany będą publikowane na tej stronie.

Podsumowanie

Niniejsze oświadczenie dotyczy:

 • Naszych klientów
 • Odwiedzających nasze strony internetowe


Niniejsze oświadczenie obejmuje:


Zbierane przez nas dane osobowe

Gromadzimy różne rodzaje danych w zależności od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi z nami w interakcję i z jakich usług korzysta. Jednak w przypadku wszystkich usług Autorola gromadzone są tylko zwykłe dane osobowe.


Przekazywane nam dane osobowe

Rejestrując się jako użytkownik usług Autorola, osoba ta zawiera umowę, do której Autorola potrzebuje jej danych kontaktowych, które zostaną wykorzystane do realizacji naszych usług i weryfikacji jej tożsamości.


Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych

Podczas korzystania z naszych stron internetowych możemy automatycznie gromadzić dane osobowe, takie jak adres IP i inne dane, które są gromadzone przez pliki cookie, takie jak lokalizacja użytkownika, sposób nawigacji po stronach internetowych itp. Więcej informacji na temat danych gromadzonych przez pliki cookie można znaleźć tutaj:


Dane osobowe gromadzone podczas korzystania z naszych usług

Podczas korzystania z naszych usług gromadzimy między innymi następujące dane osobowe:

Wszyscy użytkownicy:

 • Adres IP
 • Imię/nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Wiek
 • Płeć


Dodatkowe dane zebrane dla użytkowników profesjonalnych:

 • Adres rozliczeniowy
 • Informacje dotyczące płatności
 • VIN
 • Numer ubezpieczenia


Gromadzimy również dane dotyczące korzystania z naszych usług, które mogą zawierać dane osobowe.

Informacje dotyczące płatności i rozliczeń są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania płatności i dostarczania naszych produktów i usług.


Wrażliwe dane

Ponieważ nie wykorzystujemy wrażliwych danych osobowych, prosimy o nieujawnianie żadnych wrażliwych danych osobowych, chyba że wyraźnie to wskażemy ze względu na obowiązek prawny lub wymóg prawny.


Jak gromadzimy dane

Jak opisano powyżej, zbieramy dane osobowe od użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową lub korzystających z naszych usług. Część danych jest udostępniana przez użytkownika, a część jest zbierana podczas poruszania się na naszych stronach internetowych.


Pliki cookie

W Autorola używamy plików cookie do gromadzenia danych. Pliki cookie to małe pliki przechowywane w przeglądarce internetowej podczas odwiedzania naszej strony. Niektóre pliki cookie działają tylko tak długo, jak długo użytkownik pozostaje na stronie internetowej; inne mogą być przechowywane przez dłuższy czas. Te pliki cookie mogą ułatwić przeglądanie stron internetowych, przechowując hasło lub preferencje dotyczące sposobu korzystania ze strony. Pliki cookie gromadzą dane, takie jak adres IP komputera, ustawienia przeglądarki i informacje o sposobie korzystania z witryny. Ogólna lokalizacja użytkownika może zostać oszacowana na podstawie jego adresu IP. Niektóre pliki cookie śledzą aktywność użytkowników na naszej stronie internetowej, w aplikacjach i usługach w celu dostarczania spersonalizowanych reklam na tej i innych stronach internetowych.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i rezygnacji z ich używania można znaleźć tutaj: Pliki cookie


Jak wykorzystujemy dane użytkownika

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • Świadczenie naszych usług.
 • Odpowiadanie na prośby o udzielenie informacji.
 • Kontakt z użytkownikiem w celu otrzymywania aktualnych informacji o naszych usługach.
 • Wprowadzanie na rynek i reklamowanie naszych usług, w tym wysyłanie wiadomości marketingowych, za zgodą użytkownika.
 • Analizowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

Do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych korzystamy z następujących podstaw prawnych:

 • Zgoda
  • Możemy gromadzić i przetwarzać dane za zgodą użytkownika, np. gdy subskrybuje on nasz newsletter, prosi o informacje lub rejestruje się w celu korzystania z usług.
 • Niezbędne do wykonania umowy
  • Możemy gromadzić i przetwarzać dane, których potrzebujemy do świadczenia naszych usług lub wypełniania zobowiązań umownych z naszymi klientami. Możemy przetwarzać ograniczoną ilość danych osobowych w celu opracowania i przetestowania funkcji i usług, gdy jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług.
 • Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
  • Możemy gromadzić i przetwarzać dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Uzasadniony interes
  • Możemy gromadzić i przetwarzać dane, ponieważ mamy uzasadniony interes w prowadzeniu skutecznych i odpowiednich działań marketingowych i sprzedażowych, a także w dostarczaniu i aktualizowaniu naszych usług w celu maksymalizacji wartości dla naszych klientów i użytkowników, o ile nasze uzasadnione interesy nie przeważają nad prawami użytkownika. W związku z tym możemy wykorzystywać ograniczoną ilość danych osobowych w celu opracowania wydajnych i bezbłędnych usług.


Udostępnianie danych

W niektórych przypadkach udostępniamy dane osobowe zebrane podczas korzystania z usług Autorola stronom trzecim w celu realizacji uzgodnionej usługi. Przypadki te obejmują, ale nie ograniczają się do: sprzedaży lub zakupu pojazdów lub towarów, niezapłacenia uzasadnionych faktur od Autorola, zwrotu płatności oraz zapytań ze strony władz w związku z dochodzeniami w sprawie przestępstw.

Kategorie odbiorców to:

 • Audytorom finansowym
 • Nabywca sprzedawanych pojazdów lub towarów
 • Sprzedawca kupowanych pojazdów lub towarów
 • Nasz bank
 • Nasza firma zajmująca się egzekwowaniem płatności
 • Nasza firma windykacyjna
 • Firma świadcząca usługi podpisu cyfrowego
 • Organy państwowe
 • Nasi partnerzy hostujący nasze strony internetowe i usługi internetowe
 • Nasi partnerzy w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych
 • Dostawcy usług SMS
 • Parkingi, na których można odebrać lub dostarczyć pojazdy lub towary
 • Firmy transportowe przewożące pojazdy do lub od użytkownika
 • Zewnętrzny system obsługi
 • System rejestrowania funkcji

Zakup

W celu ułatwienia sprzedaży nabywca i sprzedawca muszą wymienić dane osobowe, a firma Autorola udostępnia te dane obu stronom w ramach umowy zawartej podczas rejestracji w serwisie Autorola. Niektóre transakcje są prowadzone z pośrednikiem, który nie przekazuje danych osobowych kupującemu i sprzedającemu. Po zakończeniu aukcji Autorola spróbuje skontaktować się z potencjalnymi nabywcami i sprzedawcą w celu sfinalizowania sprzedaży.

Autorola jest prawnie zobowiązana do zgłaszania importowanych i eksportowanych towarów do INTRASTAT, w którym to przypadku przekazuje im wymagane prawem dane osobowe.

Autorola jest również prawnie zobowiązana do wyrejestrowania pojazdów przed eksportem i udokumentowania, że zostało to zrobione. W przypadku wyrejestrowania dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione odpowiednim organom.


Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Przekażemy dane kontaktowe użytkownika do krajów spoza UE w przypadku zakupu lub sprzedaży pojazdów lub towarów poza UE.

Autorola stosuje standardową klauzulę umowną w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych użytkownika w przypadku braku odpowiedniej decyzji zgodnie z art. 45 ust. 3 RODO.

Nasi sprzedawcy i usługodawcy nie mogą wykorzystywać danych osobowych użytkownika do celów innych niż świadczenie usług umownych.


Niewłaściwe postępowanie

Prowadzimy wewnętrzny rejestr użytkowników, którzy dopuszczają się poważnych wykroczeń, takich jak odmowa uiszczenia uzasadnionej opłaty kupującym lub sprzedającym, próby oszukiwania i inne.

Mamy uzasadniony interes w utrzymaniu profesjonalizmu naszych usług, co oznacza, że staramy się zapewnić, aby nasi kupujący i sprzedający działali profesjonalnie.

W przypadku naruszenia prawa lub roszczeń prawnych będziemy udostępniać te informacje, w tym dane osobowe, stosownym stronom, takim jak:

 • Organy państwowe
 • Prawnicy

Informacje te mogą być również istotne dla audytu finansowego, ponieważ mogą być wykorzystane jako dokumentacja utraty zysków. W takim przypadku informacje będą udostępniane:

 • Audytorom finansowym


Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

To, jak długo przechowujemy zebrane dane osobowe, zależy od rodzaju informacji i celu, w jakim zostały one zebrane. Po upływie rozsądnego okresu lub zakończeniu realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

Przechowujemy dane osobowe, jeśli mamy do tego uzasadniony cel biznesowy, na przykład w celu rozstrzygnięcia sporów lub wypełnienia bieżących zobowiązań prawnych.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług na rzecz użytkownika i wypełniania naszych zobowiązań prawnych oraz przez rozsądny okres po zakończeniu świadczenia takich usług.


Prawa użytkownika dotyczące jego danych osobowych

Użytkownikom zamieszkałym w UE/EOG przysługują określone prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które posiadamy na jego temat, oraz do poprawienia nieprawidłowych danych. Użytkownik ma również prawo zażądać trwałego usunięcia swoich danych osobowych i możemy to zrobić, chyba że Autorola jest prawnie zobowiązana do przechowywania danych. Ponadto użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie lub przetwarzanie jego danych osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie.

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw należy złożyć wniosek na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony informacji otrzymanych od użytkownika przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Wdrożyliśmy odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne w celu ochrony i zabezpieczenia informacji użytkownika, ale żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe; ryzyko naruszenia danych jest możliwe.

Poniżej znajduje się lista niektórych stosowanych środków bezpieczeństwa:

 • Dane osobowe są szyfrowane podczas transmisji.
 • Dane osobowe są szyfrowane w naszych centrach danych.
 • Pracownicy mają dostęp do danych osobowych użytkowników wyłącznie na zasadzie „wiedzy koniecznej”.
 • Wszyscy pracownicy są zobowiązani do odbycia szkolenia w zakresie RODO i bezpieczeństwa informacji.
 • Wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych są zobowiązani do podpisania wiążącej umowy o zachowaniu poufności.
 • Przed udostępnieniem danych osobowych naszym dostawcom upewniamy się, że wdrożyli oni procedury bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika. Nasi dostawcy i partnerzy nie mogą wykorzystywać ani udostępniać danych użytkownika w żadnym innym celu niż świadczenie usług, na które zawarli umowę.


Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub chęci skorzystania z praw do prywatności, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt pod następującym adresem:

Firmą gromadzącą i przetwarzającą dane użytkownika jest:

Autorola Sp. z o.o
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Tel.: +48 (22) 300 81 81
Faks.: +48 (22) 300 82 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych w Polski:

The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsaw
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: http://www.giodo.gov.pl/